Gemi Acenteliği

 

Gemi Acenteleri , acentesi olduğu geminin ticari veya idari faaliyetlerini mevzuat hükümlerine göre gereken sürede ifa etmesi sorumluğu ile , geminin  bulunduğu bölgedeki yasal hak ve çıkarlarını koruma sorumluluğundan ötürü, geminin bulunduğu yerdeki kurumsal kişiliğini temsil etme görev ve  yetkisine sahiptir

 

Ayrıca geminin varışı ile taşınan yükün gümrük idaresine ilk sunumu ile tahmil tahliyesinin en hızlı şekilde sağlanması , geminin kalkışına kadar olan tüm sürecin tamamını kontrol ve idare etmektedir.

 

İşlerin doğru ve hızlı organize edilmesi maksadı ile dokümantasyon kontrolü, özel gümrük ve liman işlemleri, geminin bulunduğu yerde rehberlik ve bilgi sağlama  gibi  çok değerli  ikincil hizmetleri vermektedir.

 

Gemi Acentesi yukarıda arz edilen temsil görevinden ötürü başta gemi kaptanı ve ilgilerini temsilen , gemin bulunduğu yerdeki liman başkanlığı, gümrük müdürlüğü, liman mülki idare amirliği, kılavuzluk birimleri, liman işletmeleri, tabipler , liman işlemeleri , kılavuzluk birimleri, gemi trafik otoritesi, tersane, klas kurumu, sigorta firmaları gibi bir çok resmi ve özel kurumda işlem yapmakta, gemi ile kurumlar arası iletişimi sağlayarak, bu kurumlarla yakın işbirliği ve dayanışma içinde faaliyetlerini sürdürmektedirler. Ayrıca geminin ticari operasyonu sırasında , geminin personeline, donatana, işletenine, brokerine , bayrak temsilcilerine, sörveyörüne, dış ticaret firmalarına , tedarik firmalarına , gümrük müşavirlerine temsil ettiği gemi ile ilgili işlerinde rehberlik, tercümanlık yapmakta, bilgi ve ulaşımını sağlamakta  , geminin Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre ödenmesi gereken vergi, rusum, harç, kılavuz-römorkör,barınma  vb liman ücretlerin ödenmesini sağlamakla yükümlüdür.

 

 Gemi Acentesi Olarak Limandaki Başlıca Görevlerimiz

 

-Her zaman titizlikle,ülkenin deniz taşımacılığı ilgili kanun ve düzenlemeleri gözetlemek.

-Gemi ilgilerinin veya yük sahibinin bulunduğu limanda temsil etmek..

-Geminin yanaştırılması,yüklenmesi/boşaltılması ile ilgili operasyonlarını bölgesel şartlar ve uygulamalar göz önünde bulundurularak ayarlamak.

-Geminin optimum sürede kalkışını sağlayacak operasyonların en üst düzeyde olmasını sağlamak için terminal operatörlerini,postacıları ve diğer tüm tarafları koordine etmek.

-İhraç kargosunun yüklenmesi,ithalat kargosunun tahliyesi,transit kargonun nakliyesi ile ilgili operasyonların ayarlamak.

-Gemi operasyonuna ait tüm dokümantasyonun hazırlanmasıyla ilgilenmek.

-Geminin söz konusu limandan kalkışını ve hareketini sağlayacak bütün işlemleri ayarlamak.

-Geminin pozisyonu ve durumu hakkında rapor verir ve liman uğrağı ile ilgili olaylar çizelgesini hazırlamak.

 

Bütün bu Gemi acenteliği hizmeti nitelikli insan kaynağı ile sağlanmaktadır. Gemiyi Temsil eden kişi Kaptandır. Gemi Acenteliği firmalarının temsil eden Gemi Acente Yetiklisidir. Bu kişiler  de Kaptan ile ortak lisanı konuşan yeterli meslek bilgisine sahip kişilerden olmalıdır.  Gemi acentesinin nitelikli olması,  iletişim yetkinliği ve mesleki bilgisi deniz ticaretinde önemli faydalar sağlamakta, nitelikli gemi acenteleri denizcilik sektöründe kilit roller üstelenmektedir. Gemi acenteleri hizmetleri sırasında Türk denizciliğinin uluslararası düzeyde onurunu, saygınlığını, menfaatlerini, iktisadi ve ticari itibarını korumaktan ayrıca sorumludur.

 

Denizcilik sektörü bir hayli kapsamlı kural ve iş akılına  sahiptir, yerel düzenlerlere hakim, yetkin tecrübeli ve teklonojiyi kullanabilen  gemi acentelerin seçilmesi hizmet alan firmaları büyük bir güvence altına almakta , yetkin ve ehil gemi acenteleri  deniz ticareti yönetimi konusunda firmalara önemli destekler sağlamaktadır.

 

Gemi Acenteliği firmaları nitelikli beşeri sermayeye ihtiyaç duyan bir işletmedir.   Bir gemi acentenin sermayesi sahip olduğu nitelikli ve yetkin bireylerdir.

 

Bu sebeple Gemi Acentesi Yetkilisi Kurumsal temsiliyet yeterlilik ve yetkinliğe sahip,  yeterli düzeyde meslek ve lisan bilgisine haiz , nezaket, görgü ve protokol kurallarını kavrayacak karakterde ve  güvenilir olması gerekmektedir.  Bu niteliklerde ancak mesleki eğitim ve tecrübe ile edinilmiş insan kaynağı ile sağlanabilmektedir.

 

Vela Denizcilik olarak  Önceliğimiz müşterilerimize en doğru ve en iyi Gemi Acenteliği hizmetini Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi Limanlarında sunmaktır.

 

Bunun için sürekli gayretler içindeyiz. Bu sepeten Operasyonlarımızda işinde uzman profesyonellerle çalışmanın başarıya giden yol olduğuna inanmaktayız. Bu konudaki stratejimizi ekiple sürekli gelişim ve bilgi paylaşımı olarak belirlemiş durumdayız. Mevcut insan kaynağı ekibimiz  Denizcilik ve Lojistik eğitimi almış 5 kişilik Uzman Yetki Kartlı Gemi Acentesi personelinden oluşmaktadır. Ekibimizden 2 kişi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi diplomasına  sahiptir.

 

VELA Denizcilik temelleri Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi ve Kaptan Atılay ÖZAY tarafından 2008 yılında atılmıştır.  20 yılı aşkın sektör tecrübesi ile Tekirdağ Merkezli Gemi Acenteliği,  faaliyetlerini sürdürmektedir. VELA Denizcilik  Tekirdağ ilinde yerleşik şekilde gemi acentelik hizmeti  vermektedir.

 

Firmamız Ulaştırma Denizcilik ve Altyapı  Bakanlığınca  Gemi Acentesi olarak 853 yetki numarası ile  belgelendirtmiş. olup ,  Tekirdağ ilindeki gemilere yılda 500 den fazla sefer işlemleri  VELA DENİZCİLİK tarafından  yapmaktadır.

 

VELA Denizcilik bir Gemi Acentesi olarak  ikincil gemi hizmetleri sağlamak maksadı ile ISM DOC Uygunluk Belgesi, Serbest Mühendislik Müşavirlik Belgesi,  Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri İşletme Yetki Belgesine haizdir.  Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odasına kayıtlıdır.

 

Denizcilik sektöründeki hizmetlerimizdeki çeşitlilik ile edindiğimiz tecrübe ve ilişki ağlarımız sayesinde doğru kaynakları etkin bir şekilde kullanabilmemiz, işlerimize belirgin bir değer katmaktadır.

 

VELA Denizcilik olarak firmanız bünyesindeki Tekirdağ Uğraklı gemilerinize Gemi Acenteliği   operasyonlarında hizmet verebilecek en iyi yeterliliklere, bilgiye ve tecrübeye sahip olduğumuzu belirterek, müşterilerimizle devamlı ilişki içerisinde olarak ve uzun yıllar çalışma amacındayız.

 

Tekirdağ Bölgesinde gemi acenteliği hizmetini verdiğimiz Limanlar;

 

Tekirdağ ;  CEYPORT  Tekirdağ Limanı (eski TDİ-AKPORT)

MARTAŞ (Marmara Ereğlisi)

ASYAPORT (Barbaros Tekirdağ)

OPET Terminali (Marmara Ereğlisi)

Marmara Depoculuk (Marmara Ereğlisi)

TMO- Tekirdağ (Toprak Mahsulleri Ofisi Tekirdağ İskelesi )

BÜTANGAZ (Marmara Ereğlisi)

ARGAZ (Marmara Ereğlisi)

BARBAROS Feribot İskelesi

BOTAŞ Tekirdağ LNG Terminali

 

 

Birlikte bol kazançlı işler yapmamız dileği

 

VELA’da İşler Neta

 

Saygılarımızla

 

Kaptan Atılay ÖZAY

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi

 

 

bilgi@veladenizcilik.com ,  / Ofis + 90 282 261 00 40  /  Mobile +90 505 653 97 87