VELA Denizcilik—Mühendislik  ?

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odasına kayıtlı  Serbest Mühendis ve Müşavir Belgesine haiz  20 yılı aşkın tecrübeye haiz Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi olarak uzmanlık alanımda Tekirdağ Bölgesinde ikincil hizmetleri sunmaktayım.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi uzmanlık alanları ;

a) Gemi, deniz aracı ve açık deniz platformlarının işletilmesi ve yönetimi, liman, marina, yat limanı ve benzeri kıyı tesislerinin ve denizcilik işletmelerinin yönetimi; kıyı tesisleri deniz alanları ile seyir can ve mal emniyeti, seyir mühendisliği kapsamındaki deniz araçlarının suyolları, kanalları, geçitlerinin rotalarının planlanması.

b) Deniz trafik mühendisliği kapsamında deniz trafiğinin düzenlenmesi ve yönetimi, gemiadamlarının sağlığı ve iş güvenliği, deniz sigortaları, yük ile yük donanımları ile ilgili işlemler ve lojistik hizmetleri.

c) Gemi filo yönetimi.

ç) Gemi kiralama, alım/satım ve aracılık hizmetleri acentelik hizmetleri ve acente müdürlüğü.

d) Deniz ticaret hukuku konuları.

e) Her türlü deniz ve yük sigortaları ile kulüp sigorta işlemleri.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği serbest mühendislik müşavirlik hizmetleri

a) DUİM uzmanlık alanında etüt, araştırma, fizibilite, öneri projesi, avan projesi, uygulama projesi ve mühendislik hizmetleri.

b) DUİM uzmanlık alanında proje uygulamalarının garanti ve kalite şartnamelerini hazırlamak ve denetlenmek.

c) DUİM uzmanlık alanındaki ihale evrakları ve keşif-şartname düzenleme hizmetleri.

ç) Ulusal ve uluslararası standart ve kurallara uygun olarak mesleki kontrol hizmetleri, uygulama sorumluluğu, tecrübe seyri ve seyir jurnallerini düzenlemek.

d) Ulusal ve uluslararası kurallara uygun olarak; deniz kirliliği, denizde can ve mal güvenliği-emniyeti ile ilgili, yangın ve denizde oluşabilecek diğer olağanüstü durumları içeren projeler/uygulamalar yapmak ve denetlemek.

e) Görevi ile ilgili olarak her tip ve tonajdaki gemilerde zabitlik ve kaptanlık görevini yapmak.

f) Ulusal ve uluslararası standart ve kurallara uygun olarak teknik ve bilimsel şartnameleri hazırlamak, uygulamak ve denetlemek.

g) Deniz turizm işletmelerinde, müşavir, idareci ve yönetici olarak hizmet vermek.

ğ) Denizcilik işletmelerinde, yetkilendirilmiş kişi, operasyon ve filo yöneticisi, güverte enspektörü ile personel ve insan kaynakları yöneticisi olarak hizmet vermek.

h) Kıyı tesisi işletmelerinde, müşavir, idareci ve yönetici olarak hizmet vermek.

ı) Gemi/deniz aracı ve kıyı tesisi ticari ve teknik yönetimi ile ilgili işletme prosedürlerini hazırlamak ve denetlemek.

i) Deniz trafik mühendisliği kapsamında, seyir emniyetinin sağlanması amacıyla seyir yardımcılarını tasarlamak, planlamak, kontrol etmek ve yönetmek.

j) Seyir mühendisliği kapsamında, bir limanda, kıyı tesisinde, suyolunda veya bir deniz sahasında, gemi ve deniz araçları için manevra alanlarını tasarlamak ve planlanmak, seyir emniyeti ve deniz güvenliği konularında bilirkişilik yapmak, köprüüstü simülatörü modelleme projeleri yapmak, kılavuz kaptanlık, kıdemli kılavuz kaptanlık, baş kılavuz kaptanlık ve deniz trafik operatörü/baş operatörü olarak seyir yardımı hizmeti vermek, teknik-seyir ve manevra hizmetlerini (kılavuzluk, deniz trafik operatörlüğü römorkörcülük, palamarcılık ve benzeri) tasarlamak, planlanmak ve yönetmek.

k) Gemi ve deniz aracı yedekleme ve çekme işlemlerini tasarlamak, planlanmak, yönetmek ve bunlarla ilgili survey hizmeti vermek.

l) Gemi ve yük ile ilgili deniz sigorta işlemleri ve diğer konularda, deniz gözetim uzmanı olarak hizmeti vermek.

m) Yakıt surveyliği ile ilgili hizmet vermek.

n) Kulüp ve tekne/makine sigortaları konularında hizmet vermek.

o) Deniz ticareti ile ilgili konularda, deniz kazaları ve deniz olayları ile ilgili bilirkişi hizmeti vermek.

ö) Gemi, kıyı tesisi, açık deniz tesisi, ilgili birimlerde ve kara tesislerinde iş güvenliği uzmanı olarak hizmet vermek.

p) Gemi ve su araçlarında, gazdan arındırma uzmanı olarak hizmet vermek.

r) Denizcilik işletmelerinde, kıyı tesislerinde, gemi ve açık deniz platformlarında güvenlik konusunda risk analizi yapmak, güvenlik planlarını hazırlanmak, onaylanmak, gemi, liman ve şirket güvenlik yetkilisi olarak hizmet vermek.

s) IMDG Kod kapsamındaki tehlikeli yük taşımacılığı ile ilgili müşavirlik, eğitim hizmeti vermek, tehlikeli yük taşımacılığı uzmanı vasfı ile hizmet vermek.